Tieši ar šādiem vārdiem varētu raksturot augstās prasības Studentu bataljona pamatapmācības kursam, kurš sākās ar nodarbībām janvāra pēdējā nedēļas nogalē. Šogad pamatapmācības kursu uzsāka 86 kursanti, kuri pārstāv dažādas profesijas un vecuma grupas, taču viņus visus vieno vēlme apgūt militārās iemaņas valsts aizstāvībai apdraudējuma gadījumā.

Pieredzējušie instruktori zina, ka no 86 kursantiem kursu veiksmīgi absolvēs un aktīvi dienēt turpinās mazāk kā puse… bet arī tas ir daudz. Kvalitāte ne kvantitāte!

Pamatapmācības kurss Studentu bataljonā vienmēr ir izcēlies ar augstām prasībām attiecībā uz apmeklētību, militāro disciplīnu, labiem testa rezultātiem un kaujas pamatiemaņu iegūšanu, kas kalpo par labu pamatu zemessarga tālākām dienesta gaitām.


 Katrai nodaļai savs instruktors uz visu apmācību

Visi 86 kursanti tika sadalīti 6 nodaļās, un katrai nodaļai tika piekomandēts pieredzējis instruktors, kurš kursantiem šajā pusgada mācību ciklā būs kā vecākais brālis, pie kura vienmēr var vērsties pēc padoma un kurš stingri aizrādīs, ja tiks pieļautas atkāpes no pastāvošās kārtības. Šādi kursantiem jau no kursa sākuma tiek iemācīta jautājumu risināšana pakļautības kārtībā atbilstoši komandķēdei.


Teorija un mājasdarbu testi

Pirmajās trijās dienās zemessargi ieguva pamatzināšanas tādās tēmās kā – likumi un reglamenti, militārā disciplīna, psiholoģija un noturība stresa apstākļos, ekipējums un tā pareiza lietošana, sakari un radiostacija Radmor, topogrāfija, pirmās palīdzības sniegšana, triecienšautenes AK-4 izjaukšana un salikšana.

Papildus tam katra apmācību diena sākās ar testiem par mājās apgūtajiem mācību materiāliem – militārā dienesta pakāpes un to iedalījums, komandieri, apjomīgs tests par likumiem un reglamentiem, kā arī tika atprasīti triecienšautenes AK-4 tehniskie dati.


 

Zemessardzes Baibas Jumejas komentārs pēc mācībām:

Ceru, ka citas apmācības man patiks tikpat labi. Zinu, ka tās būs citādākas, taču tik pat intensīvas. Fantastiski bija pasniegta psiholoģija pirmajā dienā, kurā nodarbību vadītāja stāstīja praktiski eksistenciāli nepieciešamas metodes savas garīgās veselības uzturēšanai stresa apstākļos bez rezonēšanas un ieslīgšanas teorijās. Testi bija ļoti labi!

Godīgi un ar saprotamu vērtēšanas sistēmu. Fantastiski pasvītro svarīgāko un pati varu saprast, ko no lasītā esmu vai neesmu paķērusi un atceros. Sevišķi par likumu lasīšanu.. Lasīt var daudz, taču pēc testa iezīmējas, ko īstenībā nepieciešams atcerēties no lasītā. Instruktori atstāja stingru, bet saprotošu cilvēku iespaidu.

Pagaidām satraucos par to, kā pareizi ievērot militāro komunikāciju, bet gan jau to man iedzīs.. Esmu sajūsmā par fiziskajām aktivitātēm starp teorijas lekcijām. Tādas vajadzētu arī skolās. Pat pēc 6 gadu intensīvām mācībām augstskolā man intelektuālā noslodze bija pamatīga šajās apmācībās, taču katrreiz pēc izkustēšanās pa āru, krāsas kļuva košākas un skaņas skaidrākas.

Rihards Kols, pirmais no labās.

Zemessargs un Saeimas deputāts Rihards Kols norāda, ka:

Savas zināšanas vislabāk nostiprina uz savu nezināšanu – tieši to parādīja pirmās Zemessardzes apmācības, kurās katram no kursantiem bija ļoti laba iespēja uzzināt to, cik daudz mēs patiesībā nezinām. Visi kopā.

Augstākās raudzes instruktori ne tikai savu plašo zināšanu, bet arī, kas svarīgi, vitāli, tik ļoti nepieciešamo saliedēšanas prasmju dēļ paveikuši to, kas daudziem prasa daudzus gadus – mūsu apmācību process ir tikai nupat sācies, bet jau šodien jūtamies kā daļa no vienota veseluma, no komandas, kurā neeksistē “es”, bet gan ‘’mēs’’! Iegūtās zināšanas un iemaņas jau sākumposmā šķiet neticami plašas – sākot ar reglamentu un normatīvajiem aktiem un visbeidzot ar funkcionālām prasmēm kā topogrāfijas un ieroču lietošanas prasmes.

Latiņa – tikai visaugstākā. Rezultātā NATO fonētisko alfabētu nācās iemācīties ne tikai pašam, bet arī sievai.

Zemessargs Jānis Pūgulis pamatapmācībā piedalās otro reizi:

Tēmas tiek apskatītas ātri, dinamiski. Pamat lietas, kas instruktoriem liekas svarīgākās, tiek izrunātas un arī praktiski izmēģinātas klasē, mājās iespējams mācīties no materiāliem. Ļoti labi, ka viss, ko ir iespējams darīt bataljonā uz vietas, tur arī tiek darīts un kursanti netiek sūtīti uz Ādažiem vai pārgājienu mācīties lietas, kuras var mācīties klasē bataljonā.

Par katru no tēmām jāpilda tests, ko pilnībā atbalstu. Testi visai sarežģīti ar augstu nepieciešamo pareizo atbilžu skaitu nokārtošanai (70 un vairāk procenti), kas, manuprāt, ir pārāk augsta prasība. Testi gan praktiski, gan teorētiski, kas ir ļoti labi. Visās mācībās arī viens lielais darbs uz 40min par reglamentu, ko, uzskatu, ka varētu darīt arī mājās.

Ļoti patika instruktoru pasniegšanas stils, izturēšanās pret kursantiem. Ļoti cilvēcīga un draudzīga izturēšanās, uzklausa idejas, viedokļus, jautājumus. Netiek pārspīlēts ar militāro disciplīnu. Ļoti labi, manuprāt, ka notiek motivējoši fiziskie vingrinājumi apmācību laikā, kas kaut nedaudz trenē kursantus fizisko normatīvu kārtošanai un saliedē nodaļas.

Kopumā pēc samērā intensīvās un ļoti produktīvās nedēļas nogales zemessargi atgriezās “civilajā dzīvē”, taču instruktori atslābt nedeva un zemessargiem tika norādītas nākamās mācību tēmas, kas jāapgūst līdz nākamajām mācībām. Jau februāra vidū zemessargi praktiski apgūst karadarbības un izdzīvošanas iemaņas ziemas apstākļos, nostiprinās praksē iegūtās zināšanas militārajos sakaros, orientējoties un turpinās saliedēties kā vienība, veicot visdažādākos uzdevumus, kurus apmācāmajiem būs izplānojuši instruktori.

Daudziem, iespējams, būs izaicinājums pārnakšņot “miljons zvaigžņu viesnīcā” mīnuss grādos, ievērojot zināmu patruļbāzes disciplīnu un rutīnu (armijas romantiku). Jau pašā pirmajā pārgājienā zemessargi mācībās piedalīsies ar ieročiem un būs spiesti iemācīties pareizi ar savu ieroci apieties, neatstājot ne uz mirkli bez pieskatīšanas un vienmēr turot to kārtībā.

Visas bildes pieejamas mūsu Flickr kontā.

Iesaki rakstu saviem draugiem!