Atbilstoši Latvijas Republikas Zemessardzes likumam

Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot jaunus draugus un domubiedrus, veicināt savas pašapziņas izaugsmi, kopīgi darbojoties vienotā komandā gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Zemessardze dod iespēju Latvijas Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību.

Ja esat nolēmis (usi) stāties Zemessardzē:

 

1. Savas atbilstības novērtēšana

Atbilstoši Latvijas Republikas Zemessardzes likumam Zemessardzē uzņem Latvijas Republikas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un vēlas dienēt Zemessardzē (ZS).

Par zemessargu nevarat būt, ja:

 • tiekat turēts aizdomās vai esat apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā vai arī Jums ir stājies spēkā tiesas spriedums par sodu;
 • esat vecāks par 55 gadiem;
 • ja esat profesionālā dienesta karavīrs vai strādājat Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Satversmes aizsardzības birojā, Militārās izlūkošanas un drošības dienestā, pašvaldības policijā, prokuratūrā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Finanšu policijā, Muitas kriminālpārvaldē,  Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldē vai citā iestādē, kurai ar likumu noteikti ierobežojumi amatu savienošanai ar dienestu Zemessardzē;
 • atrodaties narkologa vai psihiatra uzskaitē; ir hroniski psihiski traucējumi vai tiem pielīdzināti stāvokļi vai Jums ir nodibināta aizgādnība;
 • esat atvaļināts no dienesta par disciplīnas pārkāpumiem;
 • esat bijis PSRS vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.

2. Sazināšanās ar sev tuvāko Zemessardzes bataljonu.

Ja atbilsti šiem kritērijiem, Tev jāvēršas Zemessardzes bataljonā atbilstoši dzīves vietai (skatīt – kontaktinformācija).

3. Ierašanās Zemessardzes bataljonā

Līdzi jāņem pase un izglītību apliecinošus dokumentus.

Bataljonā Zemessardzes kandidāts raksta iesniegumu par uzņemšanu Zemessardzē.

4. Veselības pārbaude.

Bataljonā kandidātam tiek izsniegti norīkojumi veselības pārbaudei:

 • norīkojums pie ģimenes ārsta, lai saņemtu izziņu par vispārējo veselības stāvokli;
 • norīkojums,  lai saņemtu psihiatra atzinumu par veselības stāvokli;
 • norīkojums , lai saņemtu  narkologa atzinumu par veselības stāvokli;
 • norīkojums uz medicīnisko komisiju.

Pēc medicīniskās komisijas Zemessardzes dienesta kandidāts saņem atzinumu ir, vai nav derīgs dienestam Zemessardzē. Zemessargam ir jābūt ar labu veselību un labu fizisko sagatavotību, lai varētu pilnvērtīgi veikt dienesta pienākumus un piedalīties militārajās apmācībās.

5. Apmācības uzsākšana.

Ja kandidāts:

 • izgājis medicīnisko komisiju ar atzinumu “Derīgs dienestam Zemessardzē”;
 • bataljons saņēmis pieprasīto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, ka kandidāts nav sodīts par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem,

viņam sākas pirmszvēresta apmācība atbilstoši Zemessardzes bataljona sastādītajam plānam un apmācību grafikam, tāpēc tās ilgums var būt dažāds. Apmācība notiek bataljonā, parasti nedēļas nogalēs.

Pirmszvēresta apmācībā ietilpst:

 • Ierindas mācība;
 • likumi, reglamenti un normatīvie akti.

6. Zvērests.

Ja ZS kandidāts sekmīgi nokārtojis pirmszvēresta apmācību, ZS kandidāts tiek pielaists pie zvēresta. Saskaņā ar jauno Zemessardzes likumu  no 01.09.2010. zemessarga zvērests skan šādi:

Es, uzņemoties zemessarga pienākumus un apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās Satversmei un likumīgajai valdībai, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt zemessarga pienākumus, bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai, vienmēr pildīt savu komandieru pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

Zemessardzes zvērests Studentu Bataljonā

Foto no ZS Studentu bataljona arhīva. Zvēresta ceremonija Zemessardzes Studentu bataljonā 20.12.2014.

Iestāties Zemessardzē tiek aicināti arī bijušie profesionālā dienesta karavīri. Iestājoties Zemessardzē, viņiem tiek saglabāta dienesta pakāpe un ieceļ dienesta pakāpei atbilstošā amatā. Tā ir iespēja pielietot savas dienesta laikā gūtās zināšanas, arī mācot tās citiem, kā arī saglabāt saikni ar militāro vidi.

Pieteikšanās dienestam Zemessardzē darba dienās no 09:00 līdz 16:00 iepriekš piezvanot pa tālruni +371 25451299.