Mēs iesim turp, kur tēvu zeme sauc!
- Zemessardzes Studentu Bataljons

Kas ir StBN?

Studentu bataljons (StBN) ir 1918.gada 20.decembrī dibinātās Atsevišķās studentu rotas tradīciju un ideju mantinieks.

Bataljons

Studentu bataljons ir vienīgais no Zemessardzes bataljoniem, kas atrodas Rīgā.

Komandieris

Bataljona komandieris no 2014.gada 3.septembra līdz šim brīdim ir pulkvežleitnants Māris ROBEŽNIEKS.

Zemessargi

Dienesta pienākumus bataljonā veic vairāk kā 550 zemessargi un vairāk kā 100 zemessargi – veterāni.

Studentu Bataljona vēsture

StBN (tobrīd – Studentu rota Zemessardzes 11.Rīgas Centra rajona bataljona sastāvā) dibināšanas diena ir 1991.gada 17.decembris. 1992.gadā Studentu rota tiek atdalīta no bataljona, piešķirot rotas numuru “65”. Rota 1997.gadā pārtop par Zemessardzes 65. Atsevišķo Studentu bataljonu.

Tagadējais nosaukums – Studentu bataljons – vienībai ir no 2001.gada. Zemessardzes 13. bataljons pievienots Studentu bataljonam 2004.gada 1.martā, 2006. gada 1.augustā pievienots Zemessardzes 15.kājnieku bataljons. Kopš tā laika bataljonā glabājas visu trīs minēto bataljonu karogi.

Vairāk vēstures: Atsevišķais Studentu Bataljons

Šobrīd Studentu Bataljonā

Studentu bataljons ir vienīgais no Zemessardzes bataljoniem, kas atrodas Rīgā.

Bataljona komandieris no 2014.gada 3.septembra līdz šim brīdim ir pulkvežleitnants Māris ROBEŽNIEKS.

Dienesta pienākumus bataljonā veic vairāk kā 600 zemessargi un vairāk kā 100 zemessargi – veterāni. Daļa no zemessargiem ir studenti un pasniedzēji no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un citām augstskolām.  Taču bataljonam aicināti pievienoties arī tie, kam nav nekādas saistības ar kādu no augstskolām.

2014.gada 20.decembrī notika Studentu bataljona svinīgā zvēresta došanas ceremonija 89 zemessargu kandidātiem. Piecdesmit no minētajiem kandidātiem bija student korporāciju biedri. Tas bija 1. gadījums Studentu bataljona vēsturē, kad tik daudz korporāciju biedri reizē iestājas Zemessardzē. Skaitliski zvērests ir salīdzināms, ar 1990tiem gadiem, kad Zemessardze tikai sāka savu darbību.

Bataljona galvenie uzdevumi:

  • Uzturēt pastāvīgu kaujas gatavību un paaugstināt kaujasspējas, lai nepieciešamības gadījumā veiktu atbildības teritorijas aizsardzību. Svarīgs uzdevums ir valsts stratēģiski nozīmīgo objektu aizsardzība pret diversijām un terora aktiem. Tāpēc notiek karavīru un zemessargu militārā apmācība un patriotiskā  audzināšana.
  • personālsastāva atlase dalībai starptautiskajām militārajām operācijām.
  • iesaistīšanās cīņā pret dabas un tehnogēno katastrofu postošo darbību (plūdi, ugunsgrēki u.tml.), nepieļaujot materiālos zaudējumus vai maksimāli mazinot tos, un rūpējoties par iedzīvotāju drošību, kā arī, likvidējot stihiju radītās sekas;
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos un palīdzība policijai pazudušu cilvēku meklēšanā;
  • iesaistīšanās jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, prezentējot bruņotos spēkus un Zemessardzi informatīvajos pasākumos izglītības iestādēs, dažādos piemiņas pasākumos un citur.

Studentu Bataljona jauniesauktie zemessargi dodas savā pirmajā maršā

Šī gada 13.-14. februārī 64 jaunie zemessargi sapulcējās Vienības gatvē, lai dotos savās pirmajās lauka mācībās. Mācības sākās ar teorijas lekciju par izdzīvošanu ziemas apstākļos, lai gan pilnvērtīgu ziemas izdzīvošanas kursu būs jāapgūst vēlāk atsevišķi.

Pēc tam sākās ekipējuma pārbaude un marķēšana. Kursantiem bija izdots obligātā ekipējuma saraksts, kā arī somas minimālais svars bija noteikts 15 kilogrami.

Lasīt tālāk

Laikā, kad ir apdraudētas kulturālās civilizācijas vērtības un ienaidnieks jau uzsācis aktīvu darbību, nestāvi malā un negaidi!